ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙНАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Головне зображенняУкрГМІ
Головна
Видання
Видання
Метеорологія. Гідрологія. Моніторинг довкілля.

Засновник: Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України.

Журнал “Метеорологія. Гідрологія. Моніторинг довкілля” публікує рецензовані оригінальні наукові статті, огляди, коментарі та думки, новини, редакційні статті українською та англійською мовою з метеорології і кліматології, гідрології, гідрохімії, забруднення довкілля.

Журнал започатковано з метою узагальнення, системного розвитку та вдосконалення знань у галузі метеорології, гідрології та моніторингу довкілля.

В матеріалах журналу висвітлюються як фундаментальні так і прикладні аспекти вивчення глобального гідрологічного циклу, прояви впливу змін клімату та сучасні підходи до реалізації моніторингу довкілля у питанні поверхневих вод, повітря, радіоактивного забруднення


Журнал має наступні розділи:

 • Кліматологія
 • Прикладна метеорологія
 • Фізика і хімія атмосфери
 • Агрометеорологія
 • Числові методи та моделі в гідрометеорології
 • Гідрологія суходолу
 • Гідрохімія, радіоекологія
 • Моніторінг і проблеми забруднення навколишнього природного середовища
 • Управління водними ресурсами
 • Морська гідрометеорологія та океанографія
 • Методи і засоби гідрометеорологічних спостережень


Офіційний веб-сайт видання: https://journal.uhmi.org.ua


Вихідні дані: Журнал засновано 25 листопада 2021 р., виходить два рази на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 25082-15022Р

Журнал Українського Гідрометеорологічного Інституту ДСНС України та НАН України
Перехід на сайт журналу
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

В.І. Осадчий, д.геогр.н., професор, академік НАН України

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Ю.Б. Набиванець, к.геогр.н,

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ РЕДАКТОР

О.Л. Шевченко, д.г.н.ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ

О.В. Войцехович, к.геогр.н.

Л.О. Горбачова, д.геогр.н., професор

В.В. Гребінь, д.геогр.н., професор

С.В. Краковська, к.ф.-м.н.

П.М. Линник, д.х.н., професор

В.Ф. Мартазінова, д.ф.-м.н., професор

В.А. Овчарук, д.геогр.н., професор

Н.М. Осадча, д.геогр.н., професор

В.П. Процак, к.т.н.

М.В. Савенець, к.геогр.н.

В.М. Самойленко, д.геогр.н., професор

О.Я. Скриник, к.ф.-м.н.

С.І. Сніжко, д.геогр.н., професор

Т.В. Соловей, д.геогр.н., професор

В.К. Хільчевський, д.геогр.н., професор

В.М. Хохлов, д.геогр.н., професор

О.Г. Шевченко, д.геогр.н.

В.М. Шпиг, к.геогр.н.

Petäjä Tuukka, Ph.D., professor

Журнал Метеорологія. Гідрологія. Моніторинг довкілля є правонаступником попереднього видання інституту «Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту», що виходив з 1954 р.

На його сторінках висвітлювались найактуальніші проблеми, найновіші результати досліджень та здобутки сучасної гідрометеорологічної науки за напрямами:

 • Фізика атмосфери, метеорологія і кліматологія
 • Гідрологія суші, водні ресурси
 • Моніторинг і стан довкілля
 • Агрометеорологія
 • Технічні засоби гідрометеорологічних досліджень


Архів випусків: